Sportovní létání

Soutěžit v horkovzdušném balónu?! Největší nuda na světě? Ne, ne, vážení! S balóny se dá výborně soutěžit a je to náramná podívaná jak pro oči, tak objektivy fotoaparátů a kamer.

Abychom vám alespoň trochu nastínili, jak takové závody probíhají, vezměme si například naše tradiční a každoroční mistrovství ČR.

Na MČR se běžně sjede 10 – 20 soutěžních posádek z různých konců republiky, ale i Evropy. Soutěžní tým se nejčastěji skládá z jednoho pilota, jeho co-pilota a jednoho až dvou členů posádky. Co tým, to jeden balón.
Před každým soutěžním letem se koná tzv. briefing. Na něm letový ředitel rozdá každému týmu tzv. task sheet, kde jsou rozepsané letové disciplíny pro daný let. Během 20 – 30 minut vysvětlí podrobnosti k disciplínám, určí případné místo startu (pokud tuto volbu nenechá na pilotech), rozdají se tzv. markery (fléra zatížená několikagramovým váčkem s pískem pro odhození z balónu nad cílem) a vyrazí se na let. To je chvíle, kdy dojde k nevětšímu zmatku a rozruchu. Všichni chtějí být první na nejlepším startovišti, které je podle větru ve správném směru na cíle. Po příjezdu na startoviště se v několika minutách nafouknou balóny a je odstartováno. Neletí se sice na čas, ale pro každý let je otevřené časové okno, ve kterém se musí stihnout odletět část nebo všechny disciplíny.

V čem se soutěží

Ač se to nezdá, tak v ballooningu je možné mnoho. Existuje hned několik různých disciplín a všechny ukáží, jak mají piloti zvládnutou techniku pilotáže.

Nejčastěji se létá na cíl. Pokud není tento cíl pouze někde v 3D prostoru, kdy se letí jen podle GPS (tzv. na přístroje, cíl je někde v určité nadmořské výšce), tak je na co se dívat. Jako cíl se vytyčí na otevřené prostranství velký látkový kříž, přibližně 5×5 m. Piloti dostanou na briefingu koordináty tohoto kříže a většinou i přesné místo startu – skupinové, nebo minimální vzdálenost od startoviště k tomuto kříži, ze které mohou startovat (1 – 5 km). A pak už je na pilotech, jak zvládnou vyhledávat za letu správné letové hladiny s potřebným směrem vanoucího větru. Jakmile doletí ke kříži, vytáhnou z kapsy marker a odhodí ho co nejblíže ke středu. Kdo je nejblíže, získává 1000 bodů. A pak se podle jednoho šíleně těžkýho vzorce a vzdálenosti počítají body ostatních soutěžících.

Co v balónu může být asi nejsložitější, je zatáčka. Vzhledem k tomu, že balón letí s větrem a jediná možnost, jak ho ovládat, je pouze nahoru a dolů. A hned několik disciplín samozřejmě zkouší naše schopnosti. Může se buď jednat o úhel – od dané osy letu odbočit o co nejvíce stupňů na libovolnou stranu, nebo třeba o vytvoření 2 ramen trojúhelníku tak, aby měl co největší obsah.

Letíme vždy jen rychlostí větru. A i tak se dá vymyslet disciplína na uletěnou vzdálenost. Většinou, když fouká silnější vítr, tak letový ředitel vyhlásí disciplínu Minimum Distance. To znamená, že za určitou dobu musí piloti uletět co nejkratší vzdálenost – najít takové proudy vzduchu, které jsou nejpomalejší a balón se co nejméně vzdálí od určitého místa. Naopak, když je vítr slabý, staví se disciplína Maximum Distance. Zde se zase piloti snaží doletět co nejdál v daném čase.

Hon na lišku! Zní to všelijak, ale i toto je disciplína. Spočívá v honu za jedním balónem, tzv. liškou, která startuje o několik minut dříve než balóny ostatní. Liška se snaží schovat v údolích a za lesy tak, aby vletěla do větrného stínu a ostatní balóny ji předletěly. To když se nějakému pilotovi povede, tak zpravidla už nemá šanci dál doletět tuto disciplínu. Liška totiž v jednu chvíli přistane a vyloží na místě přistání znovu velký kříž. A pak zase záleží na pilotech, jak jsou přesní, a jak dokáží tento kříž naletět a odhodit co nejblíže marker.

Mezi další disciplíny patří třeba váhavý valčík, kde si piloti až do poslední chvíle během letu mohou vybírat, na který z několika křížů poletí. Nebo minimum/maximum distance double drop – u této disciplíny jsou vytyčené prostory (okrajem pole, silnicí, páskou) a piloti musí odhodit 2 markery do těchto dvou různých prostorů tak, aby odhozené markery byly na mapě co nejblíže nebo nejdále od sebe (minimum/maximum). Nejkratší/nejdelší vzdálenost vyhrává.

Odkud se soutěž nejlépe pozoruje

Samotný let pro diváky není zase tolik zajímavý. Obzvlášť, když je balónů méně než aspoň 20 a jsou v kilometru na obloze. Zato sledovat tlačenici nad křížem, když se všichni snaží dostat se přímo nad střed a odhazují zde markery, to je podívaná! Balóny letí obvykle velmi nízko (do 30 m nad zemí), u země často velmi pomalu a celá situace se stává velmi napínavou, jak pro piloty a jejich posádky, tak pro diváky. Postupně odhazují jeden nebo dva markery v závislosti na disciplíně, méně šikovní z dálky, profesionálové odkládají přímo na střed z několika centimetrů nad zemí! A to je celkem umění, letět na centimetrovou přesnost s balónem, který letí tam, kam fouká vítr! 🙂 Pokud se Vám ale nepodaří dostat se do blízkosti kříže, určitě je zajímavý i hromadný start balónů. Po vztyčení zeleného praporku se na louce rozburácí často pár desítek ventilátorů a balóny se začnou postupně nafukovat. Po pár minutách do toho zahučí i hořáky a balóny se postupně zvedají a tlačí se jeden na druhý. Ventilátory utichají a slyšet je jen dunivý hukot hořáků, případně hudba z aut dobře naladěných posádek. Balóny se postupně začnou odlepovat od země a je odstartováno!

Na co dát pozor!

S odhozenými markery se nesmí manipulovat, dokud je měřící tým nezaměří a vzdálenosti nezapíše. Piloti se současně za letu nesmí balónem dotknout ostatních balónů nebo jiných překážek (vzrostlé pole, špičky stromů, …). Pokud se to pilotovi nešťastnou náhodou povede a všimne si toho někdo z měřícího týmu nebo, nedej bože, sám pan letový ředite, tak pilot dostává trestné body, které se mu odečtou z celkového počtu nalítaného score. Ač jsou závodní stroje velmi rychlé při klesání a stoupání (oficiálně až 9 m/s nahoru i dolů, neoficiálně ještě o něco rychlejší), musí piloti dbát na prostor kolem sebe. Nemohou bez rozmyslu začít stoupat, když si nejsou jistí situací nad sebou (přes balón nad hlavou jde z koše celkem špatně vidět nahoru…) a zároveň balón letící níž, má přednost před balónem nad ním. To znamená, že pilot ve výše letícím balónu musí kontrolovat situaci pod sebou a v případě, že níže letící balón začne stoupat jeho směrem, musí nastoupat taky, aby předešel kolizi.